Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen of delen

Zoals beschreven in ons Privacybeleid, verzamelen we persoonlijke informatie uit uw interacties met ons en onze website, onder andere via cookies en soortgelijke technologieën. We kunnen deze persoonlijke informatie ook delen met derden, waaronder reclamepartners. We doen dit om u op andere websites advertenties te tonen die relevanter zijn voor uw interesses en om andere redenen die worden beschreven in ons privacybeleid.

Het delen van persoonlijke gegevens voor gerichte reclame op basis van uw interactie op verschillende websites kan worden beschouwd als "verkoop", "delen" of "gerichte reclame". onder bepaalde privacywetten van Amerikaanse staten. Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk het recht om af te zien van deze activiteiten. Als u gebruik wilt maken van dit opt-out recht, volg dan de onderstaande instructies.

Als u onze website bezoekt met het Global Privacy Control opt-out voorkeurssignaal ingeschakeld, behandelen we dit, afhankelijk van waar u zich bevindt, als een verzoek om af te zien van activiteiten die kan worden beschouwd als een "verkoop" of "delen" van persoonlijke informatie of ander gebruik dat kan worden beschouwd als gerichte reclame voor het apparaat en de browser die u hebt gebruikt om onze website te bezoeken. website bezocht.